Поддръжката на хигиената в офиса е много важна част от процеса на работа. Да работиш в неподдържан офис е неприятно, но по-лошото е, че мръсната среда предразполага към по-лесното разпространение на грипове и вируси. Какво по-лошо за един офис от болни служители? Ако от много време не е извършвано почистване на вашият офис, предлагаме основно почистване на офиси.

Услугата ни по абонаментно почистване, предлага няколко пакета:

Пакет ‘‘Стандартен абонамент“ – включва периодичност при посещенията, които трябва да са минимум веднъж седмично, като цените се определят и договарят в зависимост от честотата на посещения и дейностите по почистване.
Пакет “Периодичен“ – включва сключен абонамент за ежемесечно или тримесечно посещение с възможност за договаряне на пакетни/ индивидуални услуги
Пакет “Сезонен“ – включва почистване два пъти в годината като с отново възможност за договаряне на самостоятелни или пък пакетни услуги.

Цената се формира след оглед от наш представител. Огледът е безплатен!

За Повече Информация

Свържете Се С Нас